Ziek / Medicatie

Uw kind is ziek thuis?

Op schooldagen verwittigt u de school voor aanvang van de lessen.


Bij terugkeer naar school, bezorgt u de leerkracht een bewijs van ziekte*. Dit mag u 4 maal per schooljaar zelf schrijven voor ten hoogste 3 opeenvolgende dagen.


Is uw kind langer of vaker ziek, dan bezorgt u de leerkracht een doktersattest.*Niet schoolplichtige kleuters hoeven de leerkracht geen attest van afwezigheid te bezorgen.

Uw kind wordt ziek op school?

Wanneer uw zoon of dochter tijdens de schooluren niet meer naar behoren kan functioneren in de klas, worden een ouder of een ander contactpersoon verwittigd. Deze haalt het kind zo vlug als mogelijk op.


Medicatie

De school zal niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en hen zal gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet worden bevestigd door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit attest kunt u hieronder downloaden. Gelieve het attest te laten invullen door de behandelende arts en af te geven aan de klastitularis. Zonder doktersattest mogen de personeelsleden geen medicatie toedienen.

Klik hier voor het document i.v.m. medicatie op school.