Kinderparlement

Ook de mening van kinderen is belangrijk...

Op onze school vinden we het belangrijk om op regelmatige tijdstippen te overleggen. We organiseren vergaderingen en gesprekken met de leerkrachten en met de ouders. Dit doen we omdat we willen luisteren naar elkaar en samen school willen maken. Hierbij is ook de stem van onze kinderen belangrijk. Daarom organiseren we een kinderparlement. Het is een vergadering waar kinderen hun eigen stem en die van hun klasgenoten mogen laten horen!

Hoe verloopt een vergadering van het kinderparlement?

Een vijftal keer per schooljaar komen de klasafgevaardigden van het 1ste t.e.m. het 6de lj samen in het vergaderlokaal. De afgevaardigden brengen die dagen hun boterhammen mee en van 12.15u. tot 13.00u. houden we een lunchvergadering.

Er wordt telkens een verslag opgemaakt dat nadien in alle klassen wordt voorgesteld. Alle leden bereiden de vergadering voor in de eigen klas. Op die manier kunnen zij de mening van hun klasgenoten vertegenwoordigen. Alles kan aan bod komen: leuk nieuws, toffe ideeën, een probleem alsook eventuele vragen. soms werken we ook rond een thema.

Na elke vergadering volgt een korte bespreking in de klas. Soms krijgen de leden een taakje mee om te bespreken in de klas.

Om ervoor te zorgen dat het luisteren en praten goed verloopt, bestaat het kinderparlement uit 12 leden. Van elke klas van de lagere school is er telkens één afgevaardigde verkozen. Zij zetelen in het Kinderparlement.

In de kalender zijn de juiste data terug te vinden