STEM

WAT?

STEM-onderwijs streeft naar conceptueel inzicht. Contexten zijn hierbij essentieel. Ze zorgen ervoor dat leerlingen het concept begrijpen. De leerkracht begeleidt het kind om de transfer te maken naar andere contexten. Interdisciplinair werken kan daarbij een meerwaarde bieden.

HOE?

  • Onderzoeken

  • Ontwerpen

  • Probleemoplossend denken

  • Ontwikkelen van onderzoek- en ontwerpvaardigheden

  • Opbouwen van kennis

  • Aspecten van technische processen exploreren