Erasmus+


Wij zijn met onze school een samenwerking aangegaan met Erasmus+.


Erasmus project voor leerkrachten? Een boeiende ervaring!


De maatschappij en onze samenleving evolueren heel snel. Ook op school merken we die evolutie. Als school zijn we steeds op zoek om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen en mee in te spelen op vernieuwingen die op ons af komen.

Daarom gaan we ook buiten de landsgrenzen op verkenning om innovatieve onderwijspraktijken, vernieuwende onderwijstheorieën en internationaal inspirerende voorbeelden te gaan ervaren en bekijken.

Dankzij de financiële steun vanuit Erasmus+ kunnen we in de komende jaren enkele leerkrachten op internationale Europese cursus sturen.

Hieronder een overzicht van de mobiliteiten die plaatsvonden.

2021-2022:

International jobshadowing

“Sterk in taal”

Amersfoort, Nederland,

Woe 8 oktober tot vrij 10 oktober 2021

Juf Mieke Sierens


International KA1 course

“Inclusive education in a multicultural and multilingual context"

London, United Kingdom,

Di 12 mei tot vrij 13 mei 2022

Juf Rita Blomme

International KA1 course

“Succes in teaching reading"

Dublin, Ireland,

ma 3 oktober tot vrij 7 oktober 2022

Juf Ellen Dingemans


International KA1 course

“5-days study visit - Estonian education system"

Talinn, Estland,

ma 14 november tot vrij 18 november 2022

mevrouw Heidi Wijffels