Mediawijs onderwijs

  • Digitale borden

  • iPads in kleuter en lager

  • School-mailadres vanaf het 4de leerjaar met begeleiding

  • Aandacht voor online gedrag en omgaan met berichten

  • Gebruik van digitale platformen: Bingel, Seesaw, Teams...

  • Alle leerkrachten digitaal bereikbaar