Opvang en studie

Opvang en studie in Heist

Opvang en studie in Heist

De kinderopvang wordt op school geregeld per minuut. ’s Morgens bij het binnenkomen en ’s avonds bij het weggaan uit de avondopvang wordt de tijd genoteerd.

Er is opvang vanaf 7.20u. georganiseerd door de school.

Wie ’s morgens al vóór 8.15 u. aan school aankomt, moet naar de opvang gaan.

Om veiligheidsredenen kunnen we niet toelaten dat kinderen vanaf 8 u. alleen aan de schoolpoort staan.

De kinderopvang na schooltijd gebeurt i.s.m. het kinderdagverblijf “De Duinpieper”.

De kleuters gaan om 15.45u naar Kinderopvang De Duinpieper. Betaling gebeurt via hen.

De kinderen van de lagere school blijven tot 17..15u. in de opvang van de school en sluiten daarna aan bij Kinderopvang De Duinpieper.

Vanaf 17.15u. en op woensdagnamiddag gaat de opvang van De Duinpieper door in de Kerkstraat 3 en dient u uw kind daar af te halen.

Prijs voor de opvang op school:

-opvang ’s morgens: € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten

-opvang ’s avonds: € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten,

(vieruurtje : drank + boterhammetje inbegrepen)

Tijdens de opvang maken de kinderen van de lagere school hun huistaak. De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar maken hun huistaak onder individuele begeleiding. Vanaf het 3de leerjaar gaan de leerlingen die op school blijven, naar de studie. Om 16.45u sluiten deze kinderen aan bij de opvang en spelen binnen of buiten.

Studie vanaf het 3de lj:

Tijdens de studie maken de kinderen individueel hun werk of leren hun lesje. De toezichter kijkt na of iedereen aan het werk is en geeft, indien nodig, korte uitleg. Tijdens de studie is er geen individuele begeleiding. Kinderen vanaf het 3de leerjaar maken hun werk in de studie. Indien ze klaar zijn met alle taken en lessen, lezen ze in stilte in een boek. Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.45 u. tot 16.45 u.

De prijs bedraagt € 2,5. De betaling gebeurt via de factuur. Bij de aanvang van de studie krijgen de kinderen ook een vieruurtje (boterham en een drankje), dit is in de prijs inbegrepen. Om de studiesfeer niet te verstoren, blijven de kinderen tot 16.45 u in de studie.

Na 16.45 u keren de kinderen huiswaarts of sluiten ze aan bij de gewone kinderopvang.

Om een overzicht te kunnen maken van de kinderen die studie volgen, vult u op het bestelblad in wanneer uw kind op school blijft. Zo kunnen we controleren of ingeschreven kinderen wel degelijk studie volgen. Kinderen mogen altijd studie volgen, ook al zijn ze vooraf niet ingeschreven.

Woensdagnamiddag en vakantiedagen

Op woensdagnamiddag tot 18 u. en tijdens de schoolvakanties is er mogelijkheid tot opvang door het kinderdagverblijf De Duinpieper. Dit in Kerkstraat 3 te Heist.

Inlichtingen GSM 0496/787251, TEL 050/511974

http://www.duinhuisjes.be/duinpieper/Opvang en studie in Ramskapelle

Opvang in 't Schooltje

Er is elke ochtend opvang mogelijk vanaf 7.20u.

Ouders dienen dit wel vooraf aan te vragen.

's Avonds wordt de opvang verzorgd tot 18u.

De opvang is gratis tot 15 minuten na het einde van de les. Vanaf dit ogenblik wordt per uur € 2,5 aangerekend. De tijd die de kinderen in de opvang verblijven wordt per minuut genoteerd. Op het einde van de maand worden alle opvangminuten opgeteld en zo wordt de prijs berekend. U betaalt via de schoolfactuur. Wijzigingen in de opvang dienen ten laatste ’s middags doorgegeven te worden. Indien je kind niet naar de aangevraagde opvang komt, wordt € 2,5 aangerekend voor de onnodige verplaatsing van Dhr. Patrick.

Het brengen en afhalen van kinderen die in de morgenopvang blijven, gebeurt via de ingang van Het Zaaltje (Ommegang). De avondopvang is in de school zelf.

Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de lagere school

Huiswerk maken is zinvol om de geleerde leerstof in te oefenen, om zelfdiscipline te ontwikkelen en zoveel mogelijk zelfstandig te leren.

Sommige ouders vinden het moeilijk om hun kind te helpen met hun huiswerk door tijdsgebrek of andere problemen.

Vanaf dit schooljaar bieden we daarom aan de kinderen van de lagere school op dinsdag en donderdag (als de juffen geen personeelsvergadering hebben) huiswerkbegeleiding op school. De kinderen maken hun huiswerk en oefenen hun lessen ( gedeeltelijk) op school tot 16.15. De begeleiding gebeurt door de leerkrachten. Juf Linda, Juf Annick en juf Roos helpen de kinderen.

We nemen samen het huiswerk door, we helpen met plannen en het voorbereiden van het dictee en de toetsen.

De prijs voor de huiswerkbegeleiding is hetzelfde als de avondopvang. Na 16.15 kunnen ze ofwel naar huis gaan, ofwel in de opvang blijven.

Gelieve wel op voorhand door te geven of uw kind huiswerkbegeleiding zal volgen.

Data huiswerkbegeleiding staan in de kalender.